Kde nás najdete?
orientační mapa

Certifikace:

Pro další zvýšení kvality služeb a prací bylo ředitelem společnosti rozhodnuto o nutnosti zavést a rozvíjet systém jakosti, který je v současné době rovněž významným prvkem při získávání zakázek ve stavebním průmyslu.
Základ pro vznik systému jakosti tvoří dlouholeté zkušenosti našich pracovníků.

Provádění auditu bylo zahájeno v roce 2OO2 a vyvrcholilo v 1. čtvrtletí roku 2003 úspěšným prověřením auditem společnosti Bureau Veritas Quality International CS s.r.o. Vítězné náměstí 2. Praha 5 IČO 26165007

kliknutím na obrázek si můžete prohládnout podrobnější obrázek

Dne 6.3. 2003 byl naší společnosti udělen certifikát č.00084 na normu jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001, oblast certifikace:

Montáže, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 35 kV
Provádění elektroinstalačních prací